• Suy thận
    Suy thận vì tự dùng thuốc giảm béo nhanh Sinh con đã 3 tuổi rồi mà cơ thể chị không thon gọn lại được, vẫn 70kg như sau khi sinh. Nghe đâu đó mạng quảng cáo có loại thuốc giảm béo nhanh và được chiết...