tắc động mạch cảnh

Tư vấn điều trị tắc động mạch cảnh

HỎI Kính chào bác sĩ! Năm nay, mẹ tôi 65 tuổi, bị tai biến mạch máu não, kết quả siêu âm bị tắc động mạch cảnh phải. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, bệnh của mẹ tôi có thể điều trị nội khoa để làm tan cục máu đông, làm...
Danh sách bài viết

Tư vấn điều trị tắc động mạch cảnh

HỎI Kính chào bác sĩ! Năm nay, mẹ tôi 65 tuổi, bị tai biến mạch máu não, kết quả siêu âm bị tắc động mạch cảnh phải. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, bệnh của mẹ tôi có thể điều trị nội khoa để làm tan cục máu đông, làm...