tác dụng chữa bệnh của gừng

Tác dụng chữa bệnh của gừng

Bạn đã biết hết các tác dụng chữa bệnh của gừng?

Gừng (Zingiber officinale Rose.), họ gừng (Zigiberaceae) là cây thuốc nam được trồng hầu như ở tất cả các vùng miền trong cả nước, nhiều ở Thanh Hóa, Nghệ An và vùng đồng bằng sông Hồng. Gừng không chỉ là gia vị thêm nếm cho món ăn mà gừng còn...
Danh sách bài viết
Tác dụng chữa bệnh của gừng

Bạn đã biết hết các tác dụng chữa bệnh của gừng?

Gừng (Zingiber officinale Rose.), họ gừng (Zigiberaceae) là cây thuốc nam được trồng hầu như ở tất cả các vùng miền trong cả nước, nhiều ở Thanh Hóa, Nghệ An và vùng đồng bằng sông Hồng. Gừng không chỉ là gia vị thêm nếm cho món ăn mà gừng còn...