tác dụng của bạch truật

Thân và rễ cây bạch truật có nhiều công dụng chữa bệnh

Vị thuốc bạch truật có tác dụng gì?

Bạch truật là vị thuốc đông y được dùng khá phổ biến trong nhiều bài thuốc cải thiện tiêu hóa cũng như làm đẹp. Vị thuốc Bạch truật được sử dụng từ hàng ngàn năm trước và đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu phát hiện thêm nhiều...

Dược liệu Bạch Truật

1.Tên khác [caption id="attachment_19516" align="aligncenter" width="300"] Cây dược liệu Bạch Truật[/caption] Vị thuốc Bạch truật còn gọi Truật, Truật sơn kế (Bản Kinh), Sơn khương, Sơn giới, Sơn liên (Biệt lục). Dương phu , Phu kế , Mã kế (Bản Thảo Cương Mục). Thiên đao (Ngô-Phổ bản thảo), Sơn tinh (Thần...
Danh sách bài viết
Thân và rễ cây bạch truật có nhiều công dụng chữa bệnh

Vị thuốc bạch truật có tác dụng gì?

Bạch truật là vị thuốc đông y được dùng khá phổ biến trong nhiều bài thuốc cải thiện tiêu hóa cũng như làm đẹp. Vị thuốc Bạch truật được sử dụng từ hàng ngàn năm trước và đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu phát hiện thêm nhiều...

Dược liệu Bạch Truật

1.Tên khác [caption id="attachment_19516" align="aligncenter" width="300"] Cây dược liệu Bạch Truật[/caption] Vị thuốc Bạch truật còn gọi Truật, Truật sơn kế (Bản Kinh), Sơn khương, Sơn giới, Sơn liên (Biệt lục). Dương phu , Phu kế , Mã kế (Bản Thảo Cương Mục). Thiên đao (Ngô-Phổ bản thảo), Sơn tinh (Thần...