tác dụng của cây hương nhu

Tác dụng chữa bệnh của hương nhu

Cây Hương nhu và những công dụng chữa bệnh

1. Tên gọi của cây hương nhu Tên dân gian: Cây Hương nhu trắng, Hương nhu tía, É tía (Dược Liệu Việt Nam). Tên Hán Việt: Vị thuốc Hương nhu còn gọi Nhu (Thổ Thiên) Hương nhung (Thực Liệu Bản Thảo), Bạch hương nhu (Bản Thảo Đồ Kinh), Hương thái...
Danh sách bài viết
Tác dụng chữa bệnh của hương nhu

Cây Hương nhu và những công dụng chữa bệnh

1. Tên gọi của cây hương nhu Tên dân gian: Cây Hương nhu trắng, Hương nhu tía, É tía (Dược Liệu Việt Nam). Tên Hán Việt: Vị thuốc Hương nhu còn gọi Nhu (Thổ Thiên) Hương nhung (Thực Liệu Bản Thảo), Bạch hương nhu (Bản Thảo Đồ Kinh), Hương thái...