• Tác dụng của khổ sâm (nguồn: internet)
    Tác dụng của lá cây khổ sâm Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep, họ thầu dầu Euphorbiacea). Vì trên thực tế có nhiều loại thuốc mang tên khổ sâm, mỗi loại lại dùng với mục đích khác...