Tác dụng phụ của xạ trị

tác dụng phụ của xạ trị ung thư

Tác dụng phụ của xạ trị ung thư

Xạ trị là phương pháp sử dụng các tia bức xạ ion hóa có năng lượng cao (tia X, tia gamma) hoặc các hạt nguyên tử (electron, proton) chiếu vào khối u ung thư nhằm hủy diệt nó. Xạ trị được áp dụng trong điều trị ung thư từ những...
Danh sách bài viết
tác dụng phụ của xạ trị ung thư

Tác dụng phụ của xạ trị ung thư

Xạ trị là phương pháp sử dụng các tia bức xạ ion hóa có năng lượng cao (tia X, tia gamma) hoặc các hạt nguyên tử (electron, proton) chiếu vào khối u ung thư nhằm hủy diệt nó. Xạ trị được áp dụng trong điều trị ung thư từ những...