Tầm quan trọng của testosterne

Suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn 

Suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn là hiện tượng suy giảm một phần androgen ở nam giới cao tuổi. Suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn là gì? Nam giới từ 40 - 55 tuổi có thể trải qua hiện tượng như mãn kinh ở phụ nữ,...
Danh sách bài viết

Suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn 

Suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn là hiện tượng suy giảm một phần androgen ở nam giới cao tuổi. Suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn là gì? Nam giới từ 40 - 55 tuổi có thể trải qua hiện tượng như mãn kinh ở phụ nữ,...