Tầm soát ung thư đại tràng bằng xét nghiệm máu

Tầm soát ung thư đại trực tràng

TẠI SAO PHẢI TẦM SOÁT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG Ung thư  đại  trực  tràng  bao gồm ung thư đại tràng (là phần chính của ruột già) và trực tràng (là phần cuối cùng của ruột già, phía dưới là ống hậu môn). Ung thư đại trực tràng là một...
Danh sách bài viết

Tầm soát ung thư đại trực tràng

TẠI SAO PHẢI TẦM SOÁT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG Ung thư  đại  trực  tràng  bao gồm ung thư đại tràng (là phần chính của ruột già) và trực tràng (là phần cuối cùng của ruột già, phía dưới là ống hậu môn). Ung thư đại trực tràng là một...