tăng huyết áp kịch phát

Cách hạ huyết áp khẩn cấp

Tăng huyết áp là tình trạng tăng dai dẳng huyết áp động mạch. Tăng huyết áp đột ngột sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Trường hợp đó, làm cách hạ huyết áp khẩn cấp nào là tối ưu, hay sử dụng nhất? 1. Biến chứng...
Danh sách bài viết

Cách hạ huyết áp khẩn cấp

Tăng huyết áp là tình trạng tăng dai dẳng huyết áp động mạch. Tăng huyết áp đột ngột sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Trường hợp đó, làm cách hạ huyết áp khẩn cấp nào là tối ưu, hay sử dụng nhất? 1. Biến chứng...