tăng men gan

Tăng men gan rất nguy hiểm

Tăng men gan ở bệnh nhân ung thư.

Gan là cơ quan đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cơ thể, trong đó có nhiệm vụ chuyển hóa các chất. Chính vì vậy, gan có rất nhiều các loại men (enzyme) khác nhau để xúc tác các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. “Tăng men gan”...

TP.HCM: Cấp cứu thành công cho bệnh nhân Campuchia nguy kịch vì dị ứng thuốc

Ông Oum Sokun, quốc tịch Campuchia 48 tuổi bị cảm nên tự mua thuốc uống. Ông bị dị ứng thuốc với các biểu hiện như khó thở, phù toàn thân rồi hôn mê sâu, được chuyển đến TP HCM trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ cấp...
Danh sách bài viết
Tăng men gan rất nguy hiểm

Tăng men gan ở bệnh nhân ung thư.

Gan là cơ quan đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cơ thể, trong đó có nhiệm vụ chuyển hóa các chất. Chính vì vậy, gan có rất nhiều các loại men (enzyme) khác nhau để xúc tác các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. “Tăng men gan”...

TP.HCM: Cấp cứu thành công cho bệnh nhân Campuchia nguy kịch vì dị ứng thuốc

Ông Oum Sokun, quốc tịch Campuchia 48 tuổi bị cảm nên tự mua thuốc uống. Ông bị dị ứng thuốc với các biểu hiện như khó thở, phù toàn thân rồi hôn mê sâu, được chuyển đến TP HCM trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ cấp...