tập thể dục giữa giờ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các khách mời tập thể dục tại buổi khai mạc “Những ngày phim y tế Việt Nam”

Cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tập thể dục

Tại buổi khai mạc “Những ngày phim y tế Việt Nam” diễn ra sáng nay (20/2), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng hàng trăm người đã đứng dậy tập các động tác đơn giản, tại chỗ nhưng lại có thể giảm được mệt mỏi. Bộ...
Danh sách bài viết
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các khách mời tập thể dục tại buổi khai mạc “Những ngày phim y tế Việt Nam”

Cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tập thể dục

Tại buổi khai mạc “Những ngày phim y tế Việt Nam” diễn ra sáng nay (20/2), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng hàng trăm người đã đứng dậy tập các động tác đơn giản, tại chỗ nhưng lại có thể giảm được mệt mỏi. Bộ...