tập yoga cần những gì

Tìm hiểu về yoga và những lợi ích tuyệt vời với sức khỏe

Nhiều người thường cho rằng tập yoga là tập những động tác, tư thế uốn éo kỳ lạ. Nhưng thật ra yoga là sự kết hợp các kỹ thuật thở, tư thế yoga (còn gọi là asana) và ngồi thiền. Từ đó cải thiện thể chất, tinh thần, tình cảm...
Danh sách bài viết

Tìm hiểu về yoga và những lợi ích tuyệt vời với sức khỏe

Nhiều người thường cho rằng tập yoga là tập những động tác, tư thế uốn éo kỳ lạ. Nhưng thật ra yoga là sự kết hợp các kỹ thuật thở, tư thế yoga (còn gọi là asana) và ngồi thiền. Từ đó cải thiện thể chất, tinh thần, tình cảm...