tật khúc xạ

Minh Nhãn Khang – Viên bổ mắt đáp ứng đủ các tiêu chí của cuộc khảo sát chất lượng

Minh Nhãn Khang có tốt không? – Đánh giá của báo Khoa học & Đời sống

Ra đời năm 2010, đã gần 12 năm viên bổ mắt Minh Nhãn Khang đồng hành để bảo vệ thị lực cho hàng triệu gia đình người Việt. Thế nhưng, Minh Nhãn Khang có tốt không, hiệu quả thực sự như thế nào,… cuộc khảo sát của báo Khoa học...
Danh sách bài viết
Minh Nhãn Khang – Viên bổ mắt đáp ứng đủ các tiêu chí của cuộc khảo sát chất lượng

Minh Nhãn Khang có tốt không? – Đánh giá của báo Khoa học & Đời sống

Ra đời năm 2010, đã gần 12 năm viên bổ mắt Minh Nhãn Khang đồng hành để bảo vệ thị lực cho hàng triệu gia đình người Việt. Thế nhưng, Minh Nhãn Khang có tốt không, hiệu quả thực sự như thế nào,… cuộc khảo sát của báo Khoa học...