test trầm cảm

Chẩn đoán bệnh trầm cảm

Phương pháp chẩn đoán bệnh trầm cảm chính xác

Trầm cảm là căn bệnh rối loạn tâm lý phổ biến, là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho bản thân người bệnh, cũng như gia đình và xã hội. Vậy, làm thế nào để phát hiện và chẩn đoán bệnh trầm cảm trước khi căn bệnh này tác động xấu...
Danh sách bài viết
Chẩn đoán bệnh trầm cảm

Phương pháp chẩn đoán bệnh trầm cảm chính xác

Trầm cảm là căn bệnh rối loạn tâm lý phổ biến, là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho bản thân người bệnh, cũng như gia đình và xã hội. Vậy, làm thế nào để phát hiện và chẩn đoán bệnh trầm cảm trước khi căn bệnh này tác động xấu...