thể giả liệt

Viêm quanh khớp vai

Viêm quanh khớp vài và những điều cần biết

Viêm quanh khớp vai (chiếm 90%) là nguyên nhân hàng đầu gây đau vai, trong đó đông đặc khớp vai là thể bệnh thường hay gặp nhất của viêm quanh khớp vai. [caption id="attachment_27147" align="aligncenter" width="600"] Hình ảnh viêm quanh khớp vai (Ảnh: internet) [/caption] 1. Định nghĩa Viêm quanh...
Danh sách bài viết
Viêm quanh khớp vai

Viêm quanh khớp vài và những điều cần biết

Viêm quanh khớp vai (chiếm 90%) là nguyên nhân hàng đầu gây đau vai, trong đó đông đặc khớp vai là thể bệnh thường hay gặp nhất của viêm quanh khớp vai. [caption id="attachment_27147" align="aligncenter" width="600"] Hình ảnh viêm quanh khớp vai (Ảnh: internet) [/caption] 1. Định nghĩa Viêm quanh...