• Tinh hoàn ẩn ở trẻ
    Giải đáp: Tinh hoàn ẩn ở trẻ em Câu hỏi: Con trai em được 4 tháng, đi siêm âm phát hiện tinh hoàn phải nằm trong ống bẹn. Em muốn đưa con đi tư vấn và mổ cho bé. Em phải đưa bé đi khám khoa nào? Trả...