thu hồi thuốc kháng viêm Alphachymotrypsine 4200

Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Alphachymotrypsine 4200 do CTCP Dược phẩm Đồng Nai sản xuất

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Đỗ Văn Đông vừa kí quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc kháng viêm Alphachymotrypsine 4200 trên toàn quốc do không đạt chất lượng. Alphachymotrypsine là loại thuốc chống phù nề và kháng viêm khá phổ biến, có tác dụng...
Danh sách bài viết

Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Alphachymotrypsine 4200 do CTCP Dược phẩm Đồng Nai sản xuất

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Đỗ Văn Đông vừa kí quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc kháng viêm Alphachymotrypsine 4200 trên toàn quốc do không đạt chất lượng. Alphachymotrypsine là loại thuốc chống phù nề và kháng viêm khá phổ biến, có tác dụng...