thu hồi thuốc

Thu hồi, đình chỉ lưu hành toàn quốc lô thuốc viên nén bao phim Ibucine 400 không đạt chuẩn

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản 18716/QLD-CL ngày 01/11/2019 về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM về thuốc Ibucine 400 (Ibuprofen 400mg). Thuốc có...
Danh sách bài viết

Thu hồi, đình chỉ lưu hành toàn quốc lô thuốc viên nén bao phim Ibucine 400 không đạt chuẩn

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản 18716/QLD-CL ngày 01/11/2019 về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM về thuốc Ibucine 400 (Ibuprofen 400mg). Thuốc có...