thử nghiệm vắc xin

Thử nghiệm vắc xin

Giai đoạn phát triển vắc xin: từ thử nghiệm đến sản xuất

Nghiên cứu và phát triển vắc xin là một quá trình lâu dài, phức tạp, thường kéo dài 10-15 năm và có sự tham gia kết hợp giữa nhà nước và các công ty tư nhân. Theo CDC, có 6 giai đoạn phát triển vắc xin: khám phá - thiết...
Danh sách bài viết
Thử nghiệm vắc xin

Giai đoạn phát triển vắc xin: từ thử nghiệm đến sản xuất

Nghiên cứu và phát triển vắc xin là một quá trình lâu dài, phức tạp, thường kéo dài 10-15 năm và có sự tham gia kết hợp giữa nhà nước và các công ty tư nhân. Theo CDC, có 6 giai đoạn phát triển vắc xin: khám phá - thiết...