thu ngo

Thư ngỏ

Kính gửi : Quý Bác sĩ Hội Nội khoa Việt Nam - Chương trình truyền thông " Vì sức khỏe người Việt" đang triển khai trang điện tử chuyên về sức khỏe thaythuocvietnam.vn  nhằm mở rộng hơn nữa khả năng tư vấn cho cộng đồng. Để trang thaythuocvietnam.vn trở thành một...
Danh sách bài viết

Thư ngỏ

Kính gửi : Quý Bác sĩ Hội Nội khoa Việt Nam - Chương trình truyền thông " Vì sức khỏe người Việt" đang triển khai trang điện tử chuyên về sức khỏe thaythuocvietnam.vn  nhằm mở rộng hơn nữa khả năng tư vấn cho cộng đồng. Để trang thaythuocvietnam.vn trở thành một...