thực đơn cho người tcao huyết áp

chế độ ăn phòng và điều trị cao huyết áp

Chế độ ăn cho người cao huyết áp

Cao huyết áp đã trở thành một căn bệnh quen thuộc với tất cả chúng ta. Chế độ ăn cho người cao huyết áp có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng và điều trị bệnh. Vậy người mắc bệnh cao huyết áp nên ăn gì? 1. Các nguyên tắc...
Danh sách bài viết
chế độ ăn phòng và điều trị cao huyết áp

Chế độ ăn cho người cao huyết áp

Cao huyết áp đã trở thành một căn bệnh quen thuộc với tất cả chúng ta. Chế độ ăn cho người cao huyết áp có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng và điều trị bệnh. Vậy người mắc bệnh cao huyết áp nên ăn gì? 1. Các nguyên tắc...