thuốc điều trị parkinson

Khi nào cần dùng thuốc điều trị parkinson

Thuốc điều trị parkinson và những lưu ý cần thiết

Bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai, ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người trên toàn thế giới. Các loại thuốc hiện nay có thể điều trị triệu chứng tốt, nhưng chưa có loại thuốc nào được chứng minh là giúp làm chậm sự tiến...
Danh sách bài viết
Khi nào cần dùng thuốc điều trị parkinson

Thuốc điều trị parkinson và những lưu ý cần thiết

Bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai, ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người trên toàn thế giới. Các loại thuốc hiện nay có thể điều trị triệu chứng tốt, nhưng chưa có loại thuốc nào được chứng minh là giúp làm chậm sự tiến...