thủy đậu uống acyclovir

Bị thủy đậu điều trị bằng các phương pháp nào? (nguồn: internet)

Cách điều trị bệnh thủy đậu

Thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan do người ho phát tán virus trong không khí và người lành hít phải. Bệnh thường diễn biến lành tính, nhưng đôi khi có thể tiến triển nặng dẫn đến biến chứng bội nhiễm, viêm phổi, viêm cơ tim,...
Danh sách bài viết
Bị thủy đậu điều trị bằng các phương pháp nào? (nguồn: internet)

Cách điều trị bệnh thủy đậu

Thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan do người ho phát tán virus trong không khí và người lành hít phải. Bệnh thường diễn biến lành tính, nhưng đôi khi có thể tiến triển nặng dẫn đến biến chứng bội nhiễm, viêm phổi, viêm cơ tim,...