tiêm chủng cho trẻ

Giải đáp: Tiêm chủng ở trẻ em

Việc tiêm chủng là rấy cần thiết đối với trẻ. Tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp cho các bé có thể phòng bệnh. Câu hỏi: Con trai lớn tôi năm nay được 7 tuổi, tôi cho cháu chích ngừa đều đặn theo lịch ở sổ theo dõi sức khỏe. Nhưng...
Danh sách bài viết

Giải đáp: Tiêm chủng ở trẻ em

Việc tiêm chủng là rấy cần thiết đối với trẻ. Tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp cho các bé có thể phòng bệnh. Câu hỏi: Con trai lớn tôi năm nay được 7 tuổi, tôi cho cháu chích ngừa đều đặn theo lịch ở sổ theo dõi sức khỏe. Nhưng...