tiết chim

Chim trời không hơn gì gà nhà

Nhiều đại gia đang bỏ ra cả triệu bạc để mua một con chim lấy tiết nhằm bồi bổ cơ thể và cải thiện chuyện ấy Tin đồn tráng dương, bổ ngũ tạng Tháng 10 tới tháng 12 Âm lịch là mùa giăng bẫy bắt chim ở nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Nội,...
Danh sách bài viết

Chim trời không hơn gì gà nhà

Nhiều đại gia đang bỏ ra cả triệu bạc để mua một con chim lấy tiết nhằm bồi bổ cơ thể và cải thiện chuyện ấy Tin đồn tráng dương, bổ ngũ tạng Tháng 10 tới tháng 12 Âm lịch là mùa giăng bẫy bắt chim ở nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Nội,...