• Chim trời không hơn gì gà nhà Nhiều đại gia đang bỏ ra cả triệu bạc để mua một con chim lấy tiết nhằm bồi bổ cơ thể và cải thiện chuyện ấy Tin đồn tráng dương, bổ ngũ tạng Tháng...