• Người tiểu đường nên ăn gì thay cơm
    Tiểu đường nên ăn gì thay cơm Cơm trắng được xếp vào loại thực phẩm có đường huyết cao. Nhưng đây là thực phẩm chính của đa số người dân Việt Nam. Vậy tiểu đường nên...