• tiểu đường ăn gạo lứt
    Tiểu đường ăn gạo lứt có tốt không? Người tiểu đường có chế độ dinh dưỡng rất nghiêm ngặt và khắt khe để đảm bảo đường huyết luôn ở mức ổn định. Bạn đã nghe nói gạo lứt có thể...