tiểu đường di truyền

Bệnh tiểu đường có di truyền không? Sàng lọc bệnh tiểu đường bằng cách nào?

Bạn có ông bà hoặc bố mẹ mắc bệnh tiểu đường, bạn lo lắng mình có thể mắc bệnh. Bạn bị tiểu đường tuýp 1 sợ rằng mang thai có thể di truyền sang con. Vậy bệnh tiểu đường có di truyền không? Nguy cơ con bị tiểu đường khi...
Danh sách bài viết

Bệnh tiểu đường có di truyền không? Sàng lọc bệnh tiểu đường bằng cách nào?

Bạn có ông bà hoặc bố mẹ mắc bệnh tiểu đường, bạn lo lắng mình có thể mắc bệnh. Bạn bị tiểu đường tuýp 1 sợ rằng mang thai có thể di truyền sang con. Vậy bệnh tiểu đường có di truyền không? Nguy cơ con bị tiểu đường khi...