tiểu đường gây suy tim

Những môn thể thao thích hợp cho người bị tiểu đường

Tiểu đường là một bệnh rất nguy hiểm. Tiểu đường có thể gây suy tim, suy thận và một số biến chứng nguy hiểm khác. Tập thể dục là một trong những phương pháp phòng ngừa và điều tri tiểu trị tiểu đường hiệu quả. Với người tiểu đường, tập...
Danh sách bài viết

Những môn thể thao thích hợp cho người bị tiểu đường

Tiểu đường là một bệnh rất nguy hiểm. Tiểu đường có thể gây suy tim, suy thận và một số biến chứng nguy hiểm khác. Tập thể dục là một trong những phương pháp phòng ngừa và điều tri tiểu trị tiểu đường hiệu quả. Với người tiểu đường, tập...