tiểu đường ở người trẻ tuổi

Tiểu đường ở người trẻ

Tiểu đường ở người trẻ

Tiểu đường (hay đái tháo đường) là một bệnh lý nội tiết có tốc độ phát triển nhanh chóng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Hiện nay, bệnh có xu hướng trẻ hóa, có thể xảy ra ở độ tuổi 30 hoặc sớm hơn. Vậy tiểu...
Danh sách bài viết
Tiểu đường ở người trẻ

Tiểu đường ở người trẻ

Tiểu đường (hay đái tháo đường) là một bệnh lý nội tiết có tốc độ phát triển nhanh chóng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Hiện nay, bệnh có xu hướng trẻ hóa, có thể xảy ra ở độ tuổi 30 hoặc sớm hơn. Vậy tiểu...