tinh dầu ngừa virus corona

Xông tinh dầu tràm, quế, bồ kết có phòng được virus corona

Với tình hình virus corona đang biến đổi, thời gian ủ bệnh lâu hơn, khó phát hiện và điều trị thì phòng bệnh được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đeo khẩu trang, rửa tay sạch, tăng sức đề kháng,… nhiều người còn dùng tinh dầu để phòng bệnh. 1....
Danh sách bài viết

Xông tinh dầu tràm, quế, bồ kết có phòng được virus corona

Với tình hình virus corona đang biến đổi, thời gian ủ bệnh lâu hơn, khó phát hiện và điều trị thì phòng bệnh được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đeo khẩu trang, rửa tay sạch, tăng sức đề kháng,… nhiều người còn dùng tinh dầu để phòng bệnh. 1....