tinh hoàn ẩn

Tinh hoàn ẩn ở trẻ

Giải đáp: Tinh hoàn ẩn ở trẻ em

Câu hỏi: Con trai em được 4 tháng, đi siêm âm phát hiện tinh hoàn phải nằm trong ống bẹn. Em muốn đưa con đi tư vấn và mổ cho bé. Em phải đưa bé đi khám khoa nào? Trả lời: Anh/chị thân mến, Tinh hoàn ẩn là gì? Trong...
Danh sách bài viết
Tinh hoàn ẩn ở trẻ

Giải đáp: Tinh hoàn ẩn ở trẻ em

Câu hỏi: Con trai em được 4 tháng, đi siêm âm phát hiện tinh hoàn phải nằm trong ống bẹn. Em muốn đưa con đi tư vấn và mổ cho bé. Em phải đưa bé đi khám khoa nào? Trả lời: Anh/chị thân mến, Tinh hoàn ẩn là gì? Trong...