trầm cảm do stress

Những nguyên nhân trầm cảm thường hay gặp

Thầy thuốc Việt Nam giải đáp những nguyên nhân trầm cảm

Nhiều nghiên cứu cho rằng, trầm cảm là kết quả của sự mất cân bằng hóa học của các chất dẫn truyền thần kinh tại não, nhưng từng đó là không đủ để thể hiện mức độ phức tạp của căn bệnh này. Bởi có nhiều nguyên nhân gây ra...
Danh sách bài viết
Những nguyên nhân trầm cảm thường hay gặp

Thầy thuốc Việt Nam giải đáp những nguyên nhân trầm cảm

Nhiều nghiên cứu cho rằng, trầm cảm là kết quả của sự mất cân bằng hóa học của các chất dẫn truyền thần kinh tại não, nhưng từng đó là không đủ để thể hiện mức độ phức tạp của căn bệnh này. Bởi có nhiều nguyên nhân gây ra...