trật khớp háng

Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi

Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi là một bệnh lý khớp háng gây tàn phế, xảy ra ở những người tương đối trẻ. Tỷ lệ mắc bệnh chưa được xác định chính xác nhưng ước tính có 10.000 - 20.000 trường hợp bị mới mỗi năm tại Mỹ. Hơn...
Danh sách bài viết

Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi

Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi là một bệnh lý khớp háng gây tàn phế, xảy ra ở những người tương đối trẻ. Tỷ lệ mắc bệnh chưa được xác định chính xác nhưng ước tính có 10.000 - 20.000 trường hợp bị mới mỗi năm tại Mỹ. Hơn...