• Trẻ bị ho nên ăn gì? Mỗi khi chuyển mùa hoặc thời tiết thay đổi, trẻ thường bị ho. Khi bị bệnh, bé hay quấy khóc và lười ăn, làm cho quá trình điều trị và hồi phục trở nên...