trẻ nhập viện sau tiêm vắc xin combe five

Hơn 200 trẻ nhập viện theo dõi sau tiêm vắc xin combe five (ảnh minh họa)

Hơn 200 trẻ miền Tây nhập viện theo dõi sau tiêm vắc xin ComBe Five

Có 66 trẻ ở Tiền Giang và 158 trẻ ở Bến Tre sau khi tiêm vắc xin Combe Five 5 trong 1 phải nhập viện theo dõi sốc phản vệ sau tiêm vắc xin ComBe Five. Hơn 200 trẻ nhập viện theo dõi sau tiêm vắc xin combe five (ảnh minh...
Danh sách bài viết
Hơn 200 trẻ nhập viện theo dõi sau tiêm vắc xin combe five (ảnh minh họa)

Hơn 200 trẻ miền Tây nhập viện theo dõi sau tiêm vắc xin ComBe Five

Có 66 trẻ ở Tiền Giang và 158 trẻ ở Bến Tre sau khi tiêm vắc xin Combe Five 5 trong 1 phải nhập viện theo dõi sốc phản vệ sau tiêm vắc xin ComBe Five. Hơn 200 trẻ nhập viện theo dõi sau tiêm vắc xin combe five (ảnh minh...