trẻ nhiễm sán lợn

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh vẫn không ngừng tăng lên

Từ ngày 12/3 đến nay, trong số hơn 2.000 trẻ từ 1-10 tuổi ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được xét nghiệm sán lợn đã ghi nhận 209 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn. Đây là một bệnh hết sức nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ....
Danh sách bài viết

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh vẫn không ngừng tăng lên

Từ ngày 12/3 đến nay, trong số hơn 2.000 trẻ từ 1-10 tuổi ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được xét nghiệm sán lợn đã ghi nhận 209 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn. Đây là một bệnh hết sức nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ....