trĩ nội độ 2

Chi phí thắt trĩ bằng vòng cao su là bao nhiêu?

Với chẩn đoán là trĩ độ 2: Nếu sau điều trị 2 tuần các triệu chứng đều giảm thì không cần phẫu thuật; nếu tình trạng chảy máu không giảm hay giảm ít và tái đi tái lại thì có thể điều trị thắt trĩ bằng vòng cao su, chi...
Danh sách bài viết

Chi phí thắt trĩ bằng vòng cao su là bao nhiêu?

Với chẩn đoán là trĩ độ 2: Nếu sau điều trị 2 tuần các triệu chứng đều giảm thì không cần phẫu thuật; nếu tình trạng chảy máu không giảm hay giảm ít và tái đi tái lại thì có thể điều trị thắt trĩ bằng vòng cao su, chi...