Triệt lông vĩnh viễn

Rậm lông và tẩy, triệt lông

Rậm lông ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý và thẩm mỹ của các cô gái. Nhiều người không dám mặc đồ hở tay, chân, hoặc ngại tham gia các hoạt động tập thể, rụt rè tiếp xúc với người khác. Vậy hãy cùng BS Võ Thị Bạch Sương tìm...
Danh sách bài viết

Rậm lông và tẩy, triệt lông

Rậm lông ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý và thẩm mỹ của các cô gái. Nhiều người không dám mặc đồ hở tay, chân, hoặc ngại tham gia các hoạt động tập thể, rụt rè tiếp xúc với người khác. Vậy hãy cùng BS Võ Thị Bạch Sương tìm...