Triệu chứng của bệnh lỵ trực khuẩn

Tiêu chảy do bệnh lỵ trực khuẩn và cách trị tiêu chảy do lỵ trực khuẩn

Bệnh lỵ trực khuẩn là bệnh truyền nhiễm cấp tính đường tiêu hóa do trực khuẩn Shigella gây ra. Hàng năm, trên thế giới có từ 80 đến 165 triệu ca mắc mới và 600000 người tử vong vì trực khuẩn lỵ. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây...
Danh sách bài viết

Tiêu chảy do bệnh lỵ trực khuẩn và cách trị tiêu chảy do lỵ trực khuẩn

Bệnh lỵ trực khuẩn là bệnh truyền nhiễm cấp tính đường tiêu hóa do trực khuẩn Shigella gây ra. Hàng năm, trên thế giới có từ 80 đến 165 triệu ca mắc mới và 600000 người tử vong vì trực khuẩn lỵ. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây...