• Bệnh viêm sụn – xương bóc tách Bệnh viêm sụn – xương bóc tách là một bệnh của khớp xương. Trong đó, các đường rạn vỡ xảy ra tại lớp sụn khớp và trong lớp Xương mỏng dưới sụn,...