u gan

Nên làm gì khi phát hiện đồng thời các khối u ở gan và phổi

HỎI Năm nay, ba tôi 69 tuổi, đi xét nghiệm, chụp CT phát hiện các khối u ở gan (u gan phải 5.5 mm, u gan trái 4.4 mm) và có thêm khối u ở đáy phổi 3 mm (ba tôi từng điều trị thành công áp xe phổi 12...
Danh sách bài viết

Nên làm gì khi phát hiện đồng thời các khối u ở gan và phổi

HỎI Năm nay, ba tôi 69 tuổi, đi xét nghiệm, chụp CT phát hiện các khối u ở gan (u gan phải 5.5 mm, u gan trái 4.4 mm) và có thêm khối u ở đáy phổi 3 mm (ba tôi từng điều trị thành công áp xe phổi 12...