• Bệnh u nang buồng trứng có nguy hiểm không?
    U nang buồng trứng có nguy hiểm không? U nang buồng trứng là những phát triển bất thường của buồng trứng, u có vỏ bọc ngoài, bên trong chứa dịch, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. U nang buồng trứng...