ung thư não

Văcxin mới giúp cơ thể nhận diện tìm diệt tế bào ung thư não

Văcxin mới giúp cơ thể nhận diện tìm diệt tế bào ung thư não

Thử nghiệm cho thấy văcxin ung thư não giúp bệnh nhân bị u nguyên bào thần kinh đệm kéo dài gấp đôi tuổi thọ sau phẫu thuật. U nguyên bào thần kinh đệm là dạng nguy hiểm nhất của ung thư não ở người lớn, thường được điều trị bằng...
Danh sách bài viết
Văcxin mới giúp cơ thể nhận diện tìm diệt tế bào ung thư não

Văcxin mới giúp cơ thể nhận diện tìm diệt tế bào ung thư não

Thử nghiệm cho thấy văcxin ung thư não giúp bệnh nhân bị u nguyên bào thần kinh đệm kéo dài gấp đôi tuổi thọ sau phẫu thuật. U nguyên bào thần kinh đệm là dạng nguy hiểm nhất của ung thư não ở người lớn, thường được điều trị bằng...