ung thư tinh hoàn giai đoạn 1

Ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn kiêng ăn đậu phụ và trứng vịt lộn???

Câu hỏi: Bác sĩ cho hỏi, bệnh nhân ung thư tinh hoàn giai đoạn I không được ăn đậu phụ, trứng vịt lộn có đúng không? - Trung Nguyên – Hải Dương BS Đặng Tài Vóc trả lời: Đối với các bệnh nhân ung thư cần ăn uống đầy đủ các...
Danh sách bài viết
Ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn kiêng ăn đậu phụ và trứng vịt lộn???

Câu hỏi: Bác sĩ cho hỏi, bệnh nhân ung thư tinh hoàn giai đoạn I không được ăn đậu phụ, trứng vịt lộn có đúng không? - Trung Nguyên – Hải Dương BS Đặng Tài Vóc trả lời: Đối với các bệnh nhân ung thư cần ăn uống đầy đủ các...