uốn ván rốn

Bệnh uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh nguy hiểm như thế nào?

Uốn ván rốn là bệnh nguy hiểm với trẻ sơ sinh do trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani gây độc lên hệ thần kinh. Căn bệnh này xuất hiện khi trẻ sơ sinh không được đảm bảo vệ sinh rốn. 1. Bệnh uốn ván rốn là gì? Bệnh uốn ván (tetanus)...
Danh sách bài viết

Bệnh uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh nguy hiểm như thế nào?

Uốn ván rốn là bệnh nguy hiểm với trẻ sơ sinh do trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani gây độc lên hệ thần kinh. Căn bệnh này xuất hiện khi trẻ sơ sinh không được đảm bảo vệ sinh rốn. 1. Bệnh uốn ván rốn là gì? Bệnh uốn ván (tetanus)...