vac-xin 6 trong 1

Thiếu vac-xin 6 trong 1 nên nhiều người xếp hàng từ sớm vẫn không được tiêm

Thiếu vắc-xin 6 trong 1,, người dân Quảng Nam phải xếp hàng từ sớm vẫn không được tiêm

Phụ huynh từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đưa trẻ tập trung tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh chờ đăng ký tiêm vắc-xin dịch vụ 6 trong 1 (phòng các loại bệnh: bạch hầu, ho gà vô bào, uốn ván, viêm gan B, bại...
Danh sách bài viết
Thiếu vac-xin 6 trong 1 nên nhiều người xếp hàng từ sớm vẫn không được tiêm

Thiếu vắc-xin 6 trong 1,, người dân Quảng Nam phải xếp hàng từ sớm vẫn không được tiêm

Phụ huynh từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đưa trẻ tập trung tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh chờ đăng ký tiêm vắc-xin dịch vụ 6 trong 1 (phòng các loại bệnh: bạch hầu, ho gà vô bào, uốn ván, viêm gan B, bại...