vắc-xin Covid 19 việt nam

Vắc- xin ngừa Covid-19 liệu có là cú hích mới đưa thế giới vượt qua đại dịch?

Hơn 73 triệu ca nhiễm, gần 1,7 triệu người tử vong. Thế giới đứng giữa thời kì đen tối, liệu rằng những liều vắc-xin đang và sắp được tiến hành tiêm rộng khắp có khiến thế giới vượt qua đại dịch? 14/12- ngày lịch sử nước Mỹ Sandra Lindsay khi...
Danh sách bài viết

Vắc- xin ngừa Covid-19 liệu có là cú hích mới đưa thế giới vượt qua đại dịch?

Hơn 73 triệu ca nhiễm, gần 1,7 triệu người tử vong. Thế giới đứng giữa thời kì đen tối, liệu rằng những liều vắc-xin đang và sắp được tiến hành tiêm rộng khắp có khiến thế giới vượt qua đại dịch? 14/12- ngày lịch sử nước Mỹ Sandra Lindsay khi...