Vai trò của dinh dưỡng với bệnh ung thư

Dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe. Phần lớn bệnh nhân ung thư bị sụt cân, giảm cơ, giảm sức đề kháng dẫn tới suy kiệt và tử vong. Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư Chế độ ăn...
Danh sách bài viết

Dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe. Phần lớn bệnh nhân ung thư bị sụt cân, giảm cơ, giảm sức đề kháng dẫn tới suy kiệt và tử vong. Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư Chế độ ăn...